Menu

مرحوم مامقانى به سامرا رفت . به ميرزاى شيرازى گفتند كه ايشان آمده اند در سامرا بمانند . ايشان فرمودند: هوايش خوب است و خربزه شيرينى هم دارد

ادامه مطلب...

از آقاى اشعرى كه عالم راستگويى است نقل شده كه مى گفت : دايى من كه سيد، و از شاگردان مرحوم شيخ فضل الله نورى (رحمه الله) بود، در شبى كه جنازه ى ايشان را به قم آورده بودند تا فردا در حجره دفن كنند، در همان حجره صداى قرآن از جنازه ى آن مرحوم شنيده بود

ادامه مطلب...

سيدى كه خادم حرم حضرت سيدالشهدا ( عليه السلام ) در كربلا بود نقل كرد: در سن جوانى با پدرم نزد شيخ انصارى ( رحمه الله ) رفتيم ، سفره حاضر كردند يا حاضر بود، آبگوشت ، اما چه آبگوشت بى رمقى !براى ما نيز گذاشتند. پدرم به من مى گفت

ادامه مطلب...

زمانى دختر فتح على شاه در حالى كه روى سرى بر سرش بسته بود همراه با عده اى وارد خانه ى شيخ انصارى ( رحمه الله ) مى شود. اتفاقا وقت نهار شيخ فرا مى رسد. ظاهرا قبل از نماز نهار مى خورده و كارهايش بسيار منظم بوده است

ادامه مطلب...

يك وقت مرحوم آقا سيد مرتضى كشميرى ديد عده اى مى خواهند داخل يكى از حجره هاى مسجد كوفه شوند ولى در آن قفل است و كليد در دستشان نيست ، و با هم صحبت مى كنند كه اگر كسى نام مادر حضرت موسى ( عليه السلام ) را بگويد: قفل باز مى شود

ادامه مطلب...

براى شيخ انصارى ( رحمه الله ) روزى يك پول از دزفول مى آمد ، معلوم نيست آيا پول نانش مى شد يا خير.اتفاقا آن نيز سه روز برايش نيامد، خدا مى داند چه ابتلائاتى برايش پيش آمد . با آن همه عايله از وضع خود پشيمان هم نمى شدند

ادامه مطلب...

در صف نماز ملا فتح على ( رحمه الله ) در مسيب سخن از ماست خوب به ميان آمد، شيخ ( رحمه الله ) متوجه شدند

ادامه مطلب...

مرحوم آقا ضيا عراقى 27 سال در درس مرحوم آخوند شركت مى كرد. مى فرمود: يك هفته مى گذشت و من يك نكته از نكات استادانه از ايشان استفاده مى كردم . شهيد اول ( رحمه الله ) شاگرد فخرالمحققين ( فرزند مرحوم علامه حلى ) بود

ادامه مطلب...

در نجف اشرف ، عظمت فوق العاده ى حضرت امير ( عليه السلام ) موجب غفلت عده اى از مقابر شريفه ى علما مى شد؛ اگر چه ما به زيارت آن ها محتاجيم ، نه آن ها به ما، زيرا آن ها كارشان را كردند. سلام و خواندن فاتحه براى آن ها براى خود ما نفع دارد.

ادامه مطلب...

آقا رضا همدانى ( رحمه الله ) نيزد ميرزاى بزرگ مى رود و از ايشان مى خواهد كه او را به  یكى از شهرهاى ايران بفرستد تا به كارهاى روحانيت مشغول باشد. خود ايشان مى فرمايد

ادامه مطلب...

كليت ندارد كه هر لاغر اندام ، خوش كار و خوش فهم باشد، چه بسا افراد چاق و فربه كه خوش فهم و پر كارند!خانه اى كه مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) در نجف در آن وارد شده بود

ادامه مطلب...

استاد ما مرحوم حاج محمد حسين اصفهانى مال و ثروت پدر خود را به علم و اهل علم داد، و با آن همه مقامات علمى ، مرجع نشد تا اين كه وفات كرد!در حالى كه در شدت احتياج و سر تا پا قرض بود!يكى از شاگردانش صد و پنجاه روپيه از ايشان طلبكار بود

ادامه مطلب...

آقا سيد محمد فشاركى ( رحمه الله ) و آقا شيخ عباس محلاتى ( رحمه الله ) رياست و مرجعيت را رد كرده ، و گفته بودند، بار سنگينى است

ادامه مطلب...

خدا بيامرزد مرحوم كوهستانى را!سنتى را كه او در مازندران ايجاد كرد در جاى ديگر نيست . با اين كه شهرهاى مازندران به هم نزديك است ، با اين حال در هر شهر يك مدرسه ى علوم دينى براى طلاب تاسيس كرد

ادامه مطلب...

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا