Menu

منبع: بیت معظم له

میرزایحیی درسال1270شمسی درروستای دهنو صمصام در خانواده علم و فضیلت دیده به جهان گشود والد ارجمندشان آیت الله میرزامحمدباقراز علماء فاضل وگمنام منطقه ومادرشان بانوی مومنه ای بنام ام لیلا دخترغفارمیری ازروستای قره کهریز بودند.ایشان ازخانواده اهل علم وفضل بودند بنابراین بدلیل علاقه فراوان به تبلیغ دین ومکتب اهل بیت عصمت وطهارت(ع)اقدام به تحصیل علوم دینی نمود.مقدمات ومقداری از سطح علوم حوزوی را نزد والد فاضلشان و همجنین عموی بزرگوارشان آخوند میرزا محمدکریم فرا گرفته وبعد از مدتی جهت ادامه تحصیل به شهرعالم پرورخوانسار مهاجرت نموده ونزد اساتید گرانقدر آن سامان از جمله آخوندملامحمدجواد مجتهد خوانساری به ادامه تحصیل می پردازد وبعدازاتمام تحصیلات حوزوی به موطن خود بازگشته وبه تبلیغ وارشاد مردم می پردازند. ایشان در با بانوئی مومنه و.. به نام کبری خانم دختر عباس خان خاکباز از مسعود آباد جاپلق که اهل تهجد در نیمه شب و مسئله دان در   سال1295 شمسی ازدواج نمودند که حاصل آن 3پسر و سه دختر میباشد. که دو تا از پسران ایشان در کسوت لباس مقدس روحانیت بودند.
میرزایحیی دارای منبرهای ویژه وخاصی بود که هنوزهم معمرین وریش سفیدان دهنو و روستاهای اطراف یادمنبرهای ایشان می کنند.عده ای ازعلماء بزرگ اراک نزدایشان آمده وتقاضا میکند باتوجه فضل وبیانی که شما دارید حیف ازشماست دردهنوبمانید چه خوب است به اراک یا تهران تشریف بیاورید که ایشان جهت ادای دین خود وانجام تکالیف ادامه خدمت دردهنو را ترجیح می دهند.
ایشان ازسال1315تا1350شمسی سردفتر ازدواج وطلاق بودند وجزء اولین کسانی بوده اندکه دراین منطقه وحومه سرفترازدواج دایرنموده اند.ازدفاترایشان به مدت35سال تعداد1183فقره ازدواج و184فقره طلاق به ثبت رسیده که دفاترایشان نزد نوه گرامی ایشان حجه السلام والمسلمین شیخ علیرضا نصیرالاسلامی سردفتر ازدواج35 ازنا   موجودمیباشد.
ایشان دارای صوتی دلنشین ، قوی وبانفوذ بود.بنابراین منبرهای ایشان بسیار تاثیرگذار                   وعالی بود.
ودرکنارتبلیغ وارشاد دینی مردم و   سردفتری    ازدواج به کشاورزی وباغبانی نیزمی پرداختند ودرعین حال عالمی وارسته ومردم دار وساده زیست ومتواضع بود ویاورمظلومان ودشمن ستمکاران بود.ودرمقابل اشرار ودزدان بسیارسخت گیروحکم شرعی راباشجاعت صادر     می نمود.
ایشان درمقابل ظلم خوانین قاطعانه وشجاعانه می ایستاد و از ظلم حکام و خوانین ظالم به رعیت و مستظعفین برخورد جدی و پیشگیرانه داشتند. در حالیکه در جوانی مقدس به لباس روحانیت شدند دستور عوامل مزدور رضاخان ملعون جهت خلع لباس روحانیون را نپذیرفتند که با وساطت عموزاده ایشان آیت الله میرزافضل الله نصیرالاسلامی در اراک و وساطت آیت الله سلطان قضیه ختم به خیر شد. ایشان در مقابل دستورات خلاف شرع آن دوران از جمله متحدالشکل کردن مردان و  کشف حجاب زنان ایستادگی می کردند.
ایشان درمصائب اهل بیت(ع)بالاخص خامس آل عبا(ع) کثیرالبکاء بودند    ودرمنبراشک هر مستمعی   را
درمی آوردند نقل است عده ای از دسیسه چینان و حسودان تصمیم میگیرد بزرگی برپا نموده و چند نفر از وعاظ درجه اول شهرهای اطراف را دعوت نموده و ایشان را تعمدا ناطق آخر میگذارند               
ووقتی مرحوم میرزایحیی متوجه می شوند ازروی اخلاصی وارادتی که به سیدالشهداء داشتند بدون توجه به این حرکت،  روی منبربعد از نقل آیات و احادیث مورد بحث و اتمام وعظ خود     شروع مصیبت نموده وعمامه خود را درآورده وبه مردم خطاب میکند: مردم دراین روزعاشورا امام حسین عمامه ای برسرنداشت لباسی به تن نداشت.....وشورعجیب و گریه سوزناکی درمردم بوجود می آید.
نقل میکنند این عالم ربانی دریک روز تعداد کثیری منبر بامحتوا ، مستند ،با تمثیل های زیبا و لطایف مثال زدنی و موثر و در عین حال بدون تکرار می خواندند که نشان ازفضل وعلم ایشان دارد
عروج ملکوتی ایشان بسیار زیبا وعرفانی بوده است.
این عالم ربانی درحالیکه تقریبا80سال از زندگی پربرکتشان گذشته بود در لحظات آخر زندگی           با وضو و آمادگی کامل درحالیکه  روبه قبله خوابیده است به همسرش می گوید نگذارمیهمانها بروند واین مطلب را چند بار تکرارمیکندهمسرش می گوید میهمان نداریم وبازایشان تاکید می کنند میهمان ها را احترام کن نگذار بروندهمسر مومنه اشان می گوید:
آقامیرزا آن چیزی که شما می بینید من نمی بینم بفرمائید چه می بینید ودرحالیکه میگوید این پیغمبر(ص) است که با اهل بیت(ع)  آمده اند و روبه پیغمبر میکند ومی گوید یا رسول الله     نمی گذارم حسینت را ببری باید اینجا   بماند.آقا رسول الله می فرمایند یعنی می خواهی حسینم رانگه داری؟ میرزایحیی می گوید می خواهم درخدمت ایشان باشم عمری نوکری ایشان را کرده ام ومرا بپذیرند ودردامان ایشان جان دهم.
سرانجام این روحانی خستگی ناپذیردرسال1350ش دردهنو صمصام عروج کرده ودرقبرستان دهنو به خاک سپرده شد.ازایشان سه(3)پسروسه دختر باز ماند که دوپسرایشان مرحوم حجه السلام والمسلمین میرزامحمدتقی نصیرالاسلامی سردفتر ازدواج شماره35 در الیگودرز و ازنا بودند. و                   وحجه السلام والمسلمین میرزا احمد نصیرالاسلامی ازمدرسین حوزه علمیه اراک بوده اند که اکنون           سالیان طولانی است امام جماعت محترم مسجد الرحمان شهر اراک هستند.
ومرحوم محمدباقرکه ازکشاورزان مومن       روستای     دهنو بودند.
ازایشان آثاردینی ودست نوشته هایی به یادگار مانده است. همچنین ایشان دارای کتابخانه شخصی  دررشته های مختلف علوم دینی و حوزوی خطی و چاپی(از جمله بحارالانوار24جلدی عربی ) بودند که در دست اولاد ایشان باقی مانده است.
مهر ایشان عبارت: "الراجی یحیی بن محمدباقر"بوده است.

 

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا