Menu

در امتحان نشان داديم كه قدردان جواهر نيستيم در امتحان نشان داديم كه قدردان جواهر نيستيم ، عامه در شانه خالى كردن از عترت ، و خاصه از قرآن ، و در واقع هر دو طايفه از تمسك به هر دو كه مامور به آن بوديم ، كوتاهى كرديم .

 

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا