Menu

عقل يک نورانيت الهي است. اين نورانيت در هر که پيدا شد، اول خودش را مي‌سازد. فقط به فکر اين نيست که مردم بدي نکنند. مي‌گويد: اول بايد خودم بد نباشم. ابتدا به فکر سازندگي خويش است. انبيا اولين کاري که کردند عقل يک نورانيت الهي است. اين نورانيت در هر که پيدا شد، اول خودش را مي‌سازد. فقط به فکر اين نيست که مردم بدي نکنند. مي‌گويد: اول بايد خودم بد نباشم. ابتدا به فکر سازندگي خويش است. انبيا اولين کاري که کردند، ‌خود را از رذائل نفساني دور کردند و به فضائل الهي آراستند. کسي که ايمان به خدا پيدا کند، مي‌گويد: اصلاحات را بايد از خود شروع کنيم؛ نه اين‌که مردم بدي نکنند و ما هر کاري مي‌خواهيم بکنيم.
بايد ابتدا خود را ساخت و از بدي‌ها و جهالت‌ها دور کرد و عبادت خالص خدا کرد و بعد ديگران را. پيامبر اگر به شما مي‌گويد: امانتدار باشيد، خودش امين است. اول خودشان به صفات الهي متصف هستند و بعد به فکر تکميل نفوس قابل و لايقِ در جامعه هستند. و در اين راه، با وجود همة حوادث، گرفتاري‌ها و تهمت‌هايي که از روي جهالتِ مردم نصيب آن‌ها مي‌شد، تلاش مي‌کردند. شايد اقتصادي‌ها پيامبر را عاقل ندانند. چون خودشان بيچارة پول هستند، مي‌گويند: چرا پيامبر بيچارة پول نيست؟ ولي خودش بي‌عقل است.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا