Menu

نفوس غير الهي و نفوس منقطع از خداي تعالي، تمام جرائم را کمال خود مي‌دانند. مي‌گويند: ما اين‌چنين قدرتي داريم که مي‌توانيم جهان را آتش بزنيم. بايد گفت: اگر دنيا را آباد کرديد، افتخار دارد. نفوس غير الهي و نفوس منقطع از خداي تعالي، تمام جرائم را کمال خود مي‌دانند. مي‌گويند: ما اين‌چنين قدرتي داريم که مي‌توانيم جهان را آتش بزنيم. بايد گفت: اگر دنيا را آباد کرديد، افتخار دارد. نفس از موجودات ناري است و دشمن انسان، که دشمني آن از شرق و غرب هم بيشتر است. ولي ما نمي‌توانيم اين مطلب را باور کنيم. چگونه مي‌توانيم باور کنيم که خودمان دشمن خودمان هستيم؟!
اگر خداي تعالي عقل را به تو عطا کرد و مورد موهبت الهي واقع شدي و عاقل شدي، آن وقت مي‌فهمي که خودت از همه جاهل‌تر، از همه نادان‌تر هستي و آتش تو از همه بيشتر است. در آن وقت نمي‌گويي: هر کاري دلم بخواهد مي‌کنم، چون اين مظاهر شيطاني است؛ بلکه مي‌گويي: هر چه خداي تعالي بخواهد، عظمت انسان در آن است.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا