Menu

بايد آتش نفس را خاموش کرد و گرنه اين آتش، دائم مشغول کار است. شايد بسياري از اعمال صالح انسان را هم خراب کند. بايد آتش نفس را خاموش کرد و گرنه اين آتش، دائم مشغول کار است. شايد بسياري از اعمال صالح انسان را هم خراب کند. به جاي اين‌که نماز، انسان را بالا ببرد، پايين مي‌آورد، به خاطر آن وجوه شيطاني که در نفس انسان است. نمازي که براي سياست باشد، براي اين باشد که خود را در اجتماع به قدس و ايمان و توحيد معرفي کند، تا کلاه سر مردم بگذارد، اين نماز بالا نمي‌رود.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا