Menu

حضرت آیت الله مجتهدی فرمودند: روزی شخصی فوت کرده بود بعد از تشییع جنازه به طرف منزل آن شخص آمدیم و دیدم آیت الله لواسانی(رحمه الله) بیرون منزل ایستاده و داخل نمی شوند حضرت آیت الله مجتهدی فرمودند: روزی شخصی فوت کرده بود بعد از تشییع جنازه به طرف منزل آن شخص آمدیم و دیدم آیت الله لواسانی(رحمه الله) بیرون منزل ایستاده و داخل نمی شوند، علت را پرسیدم فرمودند: این میّت وصیتنامه ندارد اگر داخل منزل شوم ممکن است موزائیک های کف حیات ساییده شود و این اشکال شرعی دارد. من هم ایستاده ام و داخل نشدم.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا