Menu

یکی از خطبای تهران(حجت الاسلام والمسلمین سیبویه واعظ) می فرمایند: ثواب زیر دست وپای مردم ریخته کسی نیست جمع بکند یکی از خطبای تهران(حجت الاسلام والمسلمین سیبویه واعظ) می فرمایند: ثواب زیر دست وپای مردم ریخته کسی نیست جمع بکند. هر کاری را دوست داری که ورثه بعد از تو بکنند تا زنده هستی خودت بکن.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا