Menu

آیت الله تنکابنی(رحمه الله) روزی ناراحت بودند علت را از ایشان پرسیدند، ایشان فرمودند پول داده ام نماز قضا بخوانند، آمده اند می گویند پولها را خورده ایم آیت الله تنکابنی(رحمه الله) روزی ناراحت بودند علت را از ایشان پرسیدند، ایشان فرمودند پول داده ام نماز قضا بخوانند، آمده اند می گویند پولها را خورده ایم نماز هم نخوانده ایم، خودتان می دانید

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا