Menu

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی(رحمه الله) در زمان قدیم، امام جماعت مسجد گوهرشاد بودند اذکارِ رکوع و سجود را هفت مرتبه می گفتند، صلوات و دعاهای بعد از آن را هم می گفتند، اگر هم کسی یا الله می گفت دوباره همه این اذکار را تکرار می کردند مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی(رحمه الله) در زمان قدیم، امام جماعت مسجد گوهرشاد بودند اذکارِ رکوع و سجود را هفت مرتبه می گفتند، صلوات و دعاهای بعد از آن را هم می گفتند، اگر هم کسی یا الله می گفت دوباره همه این اذکار را تکرار می کردند، نماز ایشان آن قدر طولانی بود که شخصی گفت: مادرم در رکوع پنج شمع نذر کرده بود که آقا زودتر از رکوع بلند شود، یکی دیگر می گفت: اگر کسی اول نماز صبح ایشان، برود غسل کند و برگردد به جماعت  می رسد، از ایشان پرسیدند شما چرا رعایت اَضعف مأمومین را نمی کنید، فرمودند: اضعف از خودم کسی را نمی بینم، زیرا ایشان در آن موقع صد سال عمر داشتند، در بین نماز ظهر و عصر، ایشان را ماساژ می دادند که برای نماز عصر حال داشته باشند.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا