Menu

حضرت ابو عبد الله عليه السلام فرمودند: اى حسين !كسى كه از منزلش بيرون آيد و قصدش زيارت قبر حضرت حسين ابن على عليه السلام باشد اگر پياده رود خداوند منان به هر قدمى كه بر مى دارد يك حسنه برايش نوشته و يك گناه

 

حضرت ابو عبد الله عليه السلام فرمودند: اى حسين !كسى كه از منزلش بيرون آيد و قصدش زيارت قبر حضرت حسين ابن على عليه السلام باشد اگر پياده رود خداوند منان به هر قدمى كه بر مى دارد يك حسنه برايش نوشته و يك گناه از او محو مى فرمايد تا زمانى كه به حائر برسد و پس از رسيد به آن مكان شريف حق تبارك و تعالى او را از رستگاران قرار مى دهد تا وقتى كه مراسم و اعمال زيارت را به پايان برساند كه در اين هنگام او را از فائزين محسوب مى فرمايد تا زمانى كه اراده مراجعت نمايد در اين وقت فرشته اى نزد او آمده و مى گويد:
رسول خدا صلى الله عليه و آله سلام رسانده و به تو مى فرمايد:
از ابتداء عمل را شروع كن ، تمام گناهان گذشته ات آمرزيده شد.

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
شخصى كه به زيارت قبر حضرت حسين بن على عليه السلام مى رود، زمانى كه از اهلش جدا شد با اولين گامى كه بر مى دارد تمام گناهانش آمرزيده مى شود سپس با هر قدمى كه بر مى دارد پيوسته تقديس و تنزيه شده تا به قبر برسد و هنگامى كه به آنجا رسيد حق تعالى او را خوانده و با وى مناجات نموده و مى فرمايد:
بنده من ! از من بخواه تا به تو اعطاء نمايم ، من را بخوان اجابتت نمايم ، از من طلب كن به تو بدهم ، حاجتت را از من بخواه تا برايت روا سازم .
راوى مى گويد، امام عليه السلام فرمودند:
و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را كه بذل نموده اعطاء فرمايد.

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكل قبر حضرت امام حسين عليه السلام مى باشند هنگامى كه شخص قصد زيارت آن حضرت را مى نمايد حق تعالى گناهان او را در اختيار اين فرشتگان قرار مى دهد و زمانى كه وى قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو مى كنند سپس قدم دوم را كه برداشت حسناتش را مضاعف و دو چندان مى كنند و پيوسته با قدم هائى كه بر مى دارد حسناتش مضاعف مى گردد تا به حدى مى رسد كه بهشت برايش واجب و ثابت مى گردد، سپس اطرافش را گرفته و تقديسش مى كنند و فرشتگان آسمان نداء داده و مى گويند:
زوار دوست دوست خدا را تقديس نمائيد.
و وقتى زوار غسل كردند حضرت محمد صلى الله عليه و آله ايشان را مورد نداء قرار داده و مى فرمايد: اى مسافران خدا بشارت باد بر شما كه در بهشت با من هستيد.
سپس امير المومنين عليه السلام به ايشان نداء نموده و مى فرمايد: من ضامنم كه حوائج شما را بر آورده نموده و بلاء را در دنيا و آخرت از شما دفع كنم ، سپس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با ايشان از طرف راست و چپ ملاقات فرموده تا بالاخره به اهل خود بازگردند.

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام مى فرمودند:
كسى كه پياده به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام برود خداوند متعال به هر قدمى كه بر مى دارد هزار حسنه برايش ثبت و هزار گناه از وى محو مى فرمايد و هزار درجه مرتبه اش را بالا مى برد سپس فرمودند:
وقتى به فرات وارد شدى ابتداء غسل كن و كفش هايت را آويزان نما و پاى برهنه راه برو و مانند بنده ذليل راه برو و وقتى به درب حائر رسيدى چهار مرتبه تكبير بگو سپس اندكى حركت كن باز چهار بار تكبير گفته بعد به طرف بالاى سر حضرت برو و در آنجا بايست و سپس چهار مرتبه تكبير بگو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخواه .

 

 

 

محضر امام صادق عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم كمترين ثواب و اجرى كه براى زائر قبر حضرت امام حسين عليه السلام مى باشد چيست ؟
حضرت فرمودند: اى عبد الله ! كمترين پاداشى كه براى او است اينكه : خداوند متعال خود و اهلش را حفظ كرده تا به خويشانش باز گردد و وقتى روز قيامت شد خداوند متعال حافظ او خواهد بود.

 

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند: اى على ! قبر حسين عليه السلام را زيارت كن و ترك مكن .
عرض كردم : ثواب كسى كه آن حضرت را زيارت كند چيست ؟
حضرت فرمودند:
كسيكه پياده زيارت كند خداوند به هر قدمى كه بر مى دارد يك حسنه برايش نوشته و يك گناه از او محو مى فرمايد و يك درجه مرتبه اش را بالا مى برد و وقتى به زيارت رفت حق تعالى دو فرشته را موكل او مى فرمايد كه آنچه خير از دهان او خارج مى شود را نوشته و آنچه شر و بد مى باشد را ننويسند و وقتى برگشت با او وداع كرده و به وى مى گويند: اى ولى خدا گناهانت آمرزيده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل بيت رسولش مى باشى و خداوند هرگز چشمانت را به آتش جهنم بينا نمى كند و آتش نيز تو را ابدا نخواهد ديد و تو را طعمه خود نخواهد نمود.

 

 

حضرت ابو جعفر عليه السلام بوى فرمود:
بنده اى به زيارت حضرت نرفته و قدمى برنداشته مگر آنكه حق تعالى براى او يك حسنه نوشته و يك گناه از او پاك مى كند.

 

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
كسى كه از شيعيان ما بوده و حسين عليه السلام را زيارت كند از زيارت برنگشته مگر آنكه تمام گناهانش آمرزيده مى شود و براى هر قدمى كه بر مى دارد و هر دستى كه بالا مى رود و اسبش را حركت داده و مى راند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبه اش بالا مى رود.

 

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام در غرفه كوچكى كه داشتند نزول اجلال داشتند و مرازم نيز در خدمت آن جناب بود من برايشان داخل شدم ، شنيدم حضرت مى فرمودند:
كسى كه پياده به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام برود خداوند متعال به هر گامى كه برداشته و به هر قدمى كه از زمين بلند نموده و بر آن نهاده ثواب آزاد كردن بنده اى از اولاد حضرت اسماعيل را مى دهد.
و كسى كه با كشتى به زيارت آن حضرت رود و در اثناء كشتى چپ شده و سرنشينانش را در آب بريزيد منادى از آسمان نداء مى كند:
خوشا به حال شما و گوارا باد بر شما بهشت .

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا