Menu

فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى (قدس سره) بسيار ساده زندگى مى كردند; به طورى كه هر كس به اتاق شخصى مرحوم وارد مى شد، سادگى اين زندگى را به وضوح لمس مى كرد

ادامه مطلب...

فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى (قدس سره) با احتياطى كه داشتند، در استفاده از وسايل بسيار دقت مى كردند، و روش زندگى ايشان به نحوى بود كه هر كس مشاهده مى كرد تحت تأثير قرار مى گرفت

ادامه مطلب...

با توجه به اينكه مرحوم ميرزا(قدس سره) مقلدين بسيارى در خارج و داخل كشور داشتند و همه سعى مى كردند هدايايى را ارسال كنند اما با بررسى زندگى فقيه راحل(قدس سره) پى مى بريم كه ايشان زندگى خود را بعد از مرجعيت تغيير نداده و با همان لباس ساده و زندگى ساده و استفاده از وسايل متعارف سپرى مى كردند

ادامه مطلب...

معروف بود كه فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى (قدس سره) قبل از اذان صبح از منزل خود خارج مى شد و به طرف حرم مطهر بى بى حضرت معصومه (عليها السلام)جهت تهجد و شب زنده دارى حركت مى كردند و در راه به فقرايى كه شب ها اطراف حرم بيتوته مى كردند توجه داشتند و احتياج عده اى را كه احراز مى كردند مستحق شرعى هستند، برآورده مى كردند

ادامه مطلب...

فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى (قدس سره) گاهى در سطح شهر قدم مى زدند; به خصوص قبل از اذان صبح و ضمن خروج از منزل جهت زيارت حرم و تهجد در نيمه شب به بعضى از فقرا سر مى زدند.

ادامه مطلب...

مرحوم ميرزاى تبريزى(قدس سره) در احاطه بر فقه و اصول و رجال عجيب بود و حضور ذهن بالا، تلاش و كوشش فراوان در دوران تحصيل و تلاش مستمر موجب شده بود كه ايشان(قدس سره) بدون مراجعه حتى به روايات بحث اشاره مى كردند

ادامه مطلب...

در طول عمر شريف فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى (قدس سره) مشاهده نشد كه ايشان چيز غير متعارفى خريدارى كنند يا چيزى را تهيه كنند كه فصل آن هنوز نرسيده باشد; بلكه هر آنچه تهيه مى كردند در سطح قشر متوسط جامعه محسوب مى شد.

ادامه مطلب...

بعضى از نانوايان اطراف حرم مى گويند: گاهى شيخى باوقار و نورانى وارد نانوايى مى شد و مبلغى را به ما مى داد و مى فرمود: اگر كسى مراجعه كرد نان خواست و ديديد توانايى مالى ندارد از او پول نگيريد و از اين پولها حساب كنيد

ادامه مطلب...

در زمان بمباران كشور عزيزمان ايران به واسطه استكبار جهانى، و هدف قرار گرفتن شهر علم و اجتهاد، قم مقدسه، ميرزاى تبريزى (قدس سره)از قم خارج نشدند و در روزهاى بمباران در شهر باقى ماندند.

ادامه مطلب...

مرحوم ميرزا در اخذ وجوه بسيار دقت داشتند; به طورى كه سهم امام(عليه السلام) و سادات را از هم جدا مى كردند و هر كدام را در يك صندوق خاص مى گذاشتند كه هنگام شهريه، سهم امام (عليه السلام) براى طلابى اختصاص داده مى شد كه سيد نبودند

ادامه مطلب...

مرحوم ميرزا(قدس سره) در دستگردان براى افراد، بسيار مشكل مى گرفتند و معمولاً قبول نمى كردند و مى فرمودند: اشخاصى كه دستگردانى مى كنند، خود راحت شده و من مبتلا مى شوم

ادامه مطلب...

يك روز آقايى به دفتر آمد و اصرار كرد آقا را ببيند و مى گفت: من مسئله مهمى دارم كه آقا خودشان بايد جواب دهند. فرزند آقا مى گويد: خدمت آقا رفتم و گفتم: «آقايى آمده و مى گويد با شما كار دارد و اصرار دارند با شما صحبت كنند.» آقا فرمودند: «بگو بيايد!»

ادامه مطلب...

يكى از مواردى كه فقيه مقدس، ميرزا جواد تبريزى (قدس سره) در حوزه بنيان نهاد و سپس برخى مراجع ديگر آن را اجرا كردند، مسئله تقسيم شهريه بين افرادى است كه در حوزه فقط مشغول درس حوزوى بودند، و به همين سبب مقرر شد شهريه عده زيادى از شاغلين حذف شود.

ادامه مطلب...

فقيه مقدس، ميرزاى تبريزى(قدس سره) در طول مرجعيت خود سعى مى كردند كه براى زندگى شخصى خود از غير وجه مصرف كنند و تا آنجا كه امكان داشت از وجوه استفاده نمى كردند و بعضى از مؤمنين قسمتى از مخارج زندگى شخص ايشان را تأمين مى كردند.

ادامه مطلب...

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا