Menu

سایت وارثون محتاج کمک شما جهت تکمیل آلبوم تصاویر عالمان شیعه می باشد.
در صورت تمایل،بزرگواری فرموده عکس ها و سند های خود را از علما برای ما ایمیل نمایید.

 

آدرس ایمیل:
varesoon @ yahoo . com


شماره تلفن همراه:
09352116432

 

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا