Menu

صوت و تصویر

در اینجا شما می توانید فیلم های اختصاصی سایت وارثون از علما و بزرگان تشییع رو مشاهده نمایید.

آرشیو ویژه نامه های تصویری

در اینجا شما می توانید آخرین به روز رسانی های سایت را مشاهده نمایید.

خداوند، در قرآن و غير آن  به حدى بهشت و بهشتيان را در توصيف بالا برده كه اگر كسى از شوق شنيدن آن ، وفات كند، استبعاد ندارد!آيات جهنم نيز اين گونه است

خداوند، در قرآن و غير آن  به حدى بهشت و بهشتيان را در توصيف بالا برده كه اگر كسى از شوق شنيدن آن ، وفات كند، استبعاد ندارد!آيات جهنم نيز اين گونه است  قرآن مى فرمايد:
(و لهم مقمع من حديد) گرزهاى آهنين براى [ زدن ] آنان فراهم است .
كه اگر انسان معاصى خود را در نظر بگيرد و بميرد، مستبعد نيست !
البته ما با منكرين كار نداريم ، ولى برخى از مقربين از شوق لقاى بهشت مرده اند؛ زيرا شنيدن آيات رحمت و نعمت و يا عذاب و نقمت ، در انسان موحد تكوينا اثر مى گذارد، و او از مشوقات يا مخوفات جان مى سپارد، با اين همه اين آيات در ما هيچ اثر نمى كند!

 

 


حضرت آیت الله بهجت

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدتقی بهجت

مرحوم آیت الله بطحائی

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله سید علی موسوی بطحائی گلپایگانی


حضرت آیت الله امینی گلستانی

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله حاج شیخ محمد امینی گلستانی


مرحوم آیت الله زمانی کیاسری

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله حاج شیخ مهدی زمانی کیاسری

مرحوم آیت الله امینی

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله حاج شیخ ابراهیم امینی

خاندان معظم طبرسی سوچلمایی

مجله تصویری خاندان معظم و معزز طبرسی سوچلمایی
برو بالا