Menu

صوت و تصویر

در اینجا شما می توانید فیلم های اختصاصی سایت وارثون از علما و بزرگان تشییع رو مشاهده نمایید.

آرشیو ویژه نامه های تصویری

در اینجا شما می توانید آخرین به روز رسانی های سایت را مشاهده نمایید.

آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری علیه الرحمه از مراجع و علماء بزرگ شیعه بودند وقتی چندین ماه در قم باران نیامد و دشت و مزارع رو به نابودی بود

آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری علیه الرحمه از مراجع و علماء بزرگ شیعه بودند وقتی چندین ماه در قم باران نیامد و دشت و مزارع رو به نابودی بود ایشان نماز استسقاء خواند و بلافاصله باران آمد به حدی که رودخانه قم لب به لب پر از آب شد. قبل از خواندن نماز به ایشان عرض شد که نماز نخوانید زیرا اگر دعای شما مستجاب نشود آبروی اسلام و تشیع خواهد رفت ایشان فرمودند: چند وقت است نفسم سرکش شده ، مخصوصاً می خواهم نماز باران بخوانم تا اگر دعایم مستجاب نشد، نفسم سرکوب شود.

 


حضرت آیت الله بهجت

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدتقی بهجت

مرحوم آیت الله بطحائی

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله سید علی موسوی بطحائی گلپایگانی


حضرت آیت الله امینی گلستانی

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله حاج شیخ محمد امینی گلستانی


مرحوم آیت الله زمانی کیاسری

ویژه نامه تصویری مرحوم آیت الله حاج شیخ مهدی زمانی کیاسری

مرحوم آیت الله امینی

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله حاج شیخ ابراهیم امینی

خاندان معظم طبرسی سوچلمایی

مجله تصویری خاندان معظم و معزز طبرسی سوچلمایی
برو بالا