Menu

وقتی که بعضی نزد استاد ما حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر برهان(رحمه الله) می آمدند، و از مطلبی یا جریانی تعریف می کردند، به مجرد اینکه استاد می فهمیدند که قصد غیبت دارد، دست روی زانوی آنها گذاشته و صلوات می فرستادند وقتی که بعضی نزد استاد ما حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر برهان(رحمه الله) می آمدند، و از مطلبی یا جریانی تعریف می کردند، به مجرد اینکه استاد می فهمیدند که قصد غیبت دارد، دست روی زانوی آنها گذاشته و صلوات می فرستادند و بدین ترتیب طرف را ساکت می کردند، و وقتی به آن مرحوم انتقاد می کردند که چرا تمام وقت خودش را صرف تربیت و تعلیم نسل جوان می کنند، ایشان می فرمودند: این دستور اسلام است که باید به جوان و جوانان اهمیت داد و روی همین اصل است که من دوست دارم جوانان را طلبه کنم زیرا آنها نسل آینده بشری هستند.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا