Menu

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
بر عهده غنى است كه در سال دو مرتبه و بر فقير است كه در سال يك مرتبه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام بروند.

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
بر عهده غنى است كه در سال دو مرتبه و بر فقير است كه در سال يك مرتبه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام بروند.

 

 

 

ازحضرت ابى عبد الله عليه السلام راجع به زيارت قبر حسين صلوات الله عليه پرسيدند؟
حضرت فرمودند:
در سال يك مرتبه ، زيرا از مشهور شدن كراهت دارم .
مترجم گويد:
شايد مراد اين باشد كه اگر بيش از يك مرتبه در سال به زيارت آن حضرت روند اين امر موجب اشتهار شخص به اين عمل مى شود و آن مكروه است .

 

 

 

حضرت ابو الحسن عليه السلام فرمودند:
جفاء به آن حضرت نكنيد، شخص موسر و غنى هر چهار ماه يك بار به زيارتش رود و فقير را حق تعالى مكلف نكرده مگر به قدر توان و قدرتش .

 

 

 

از حضرت ابى عبد الله عليه السلام پرسيدم :
آيا براى زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام نماز واجبى هست ؟
حضرت فرمودند:
براى آن نماز واجب و معينى نمى باشد.
راوى مى گويد: پرسيدم : در هر چند روز بايد به زيارتش رفت ؟
حضرت فرمودند:
هر چه خواستى .

 

 

 

حضرت ابى عبد الله عليه السلام فرمودند:
اى على خبر به من رسيده كه يكسال يا دو سال بر جماعتى از شيعيان ما مى گذرد و ايشان به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام نمى روند؟
عرض كردم : فدايت شوم : مردم زيادى را سراغ دارم كه اين صفت دارند.
حضرت فرمودند:
به خدا سوگند از حظ و بهره شان بر كنار و از ثواب و اجر خدا محروم و از جوار حضرت محمد صلى الله عليه و آله به دور مانده اند.
محضر مباركش عرض كردم : فدايت شوم : در چه فاصله اى از مدت به زيارت آن حضرت برويم ؟
حضرت فرمودند:
اى على اگر قدرت دارى كه آن جناب را در هر ماه زيارت كنى . پس اين كار را بكن .
عرض كردم : نمى توانم به اين امر دست يابم زيرا با دست هايم كار كرده و امور مردم نيز در دست من است و اساسا قادر نيستم يك روز از محل كارم غيب نمايم .
حضرت فرمودند:
تو معذور هستى و كسانى هم كه مثل تو كار دستى دارند در عذر مى باشند و مراد من كسانى هستند كه اين گونه اشتغال نداشته بطورى كه اگر در هر جمعه از منزل خارج شده و به زيارت بروند بر ايشان سهل و آسان باشد چه آنكه ايشان در روز قيامت نزد خدا و رسولش عذرى ندارند.
محضرش عرض كردم : حال اگر اين شخص خود به زيارت نرود ولى كسى را از طرف خود به آنجا بفرستد آيا جايز است ؟
حضرت فرمودند:
بلى ، جائز است ولى اگر خودش برود اجرش عظيم تر بوده و نزد پروردگارش بهتر و مطلوب تر است چه آنكه وقتى حق تعالى ببيند كه او شب ها را به بيدارى و روزها را به تعب و رنج بسر مى برد به او نظر نموده آنچنان نظرى كه برايش فردوس اعلى و بهشت جاودان را نصيبت كرده و او را محمد و اهل بيتش صلوات الله عليهم اجمعين همراه و هم جوار و قرين مى گرداند پس تمايل نشان دهيد در اين امر و از اهل آن گرديد.

 

 

 

محضر مبارك حضرت ابى عبد الله عليه السلام عرض كردم : كسى كه به زيارت حضرت سيد الشهداء برود و سپس برگردد چند وقت بعد دو مرتبه به زيارت عود كند؟ و در چند روز ديگر به زيارت رود و مردم تا چه مدت مى توانند زيارت حضرت را ترك كنند؟
حضرت فرمودند:
بيش از يك ماه نمى توانند آن را ترك كنند و اما كسانى كه منزلشان دور است در هر سه سال يك مرتبه بايد به زيارتش بروند و اگر سه سال تجاوز نمود به زيارت آن حضرت نروند عاق رسول خدا صلى الله عليه و آله واقع شده و حرمت آن جناب را قطع و هتك نموده مگر علت و سببى داشته باشد.

 

 

 

محضر ابى عبد الله عليه السلام عرض كردم : ما در سال دو يا سه مرتبه قبر حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت مى كنيم آيا اين عمل چطور است ؟
حضرت فرمودند:
من كراهت دارم زياد آن قبر مطهر را قصد كنيد، در سال يك مرتبه به زيارت آن برويد.
عرض كردم : چگونه صلوات بر آن حضرت بفرستم ؟
حضرت فرمودند:
پشت قبر در جنب كتفين و شانه هاى آن حضرت بايست ، سپس صلوات بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بفرست و بعد از آن بر حسين عليه السلام صلوات و رحمت بفرست .

 

 

 

حضرت ابو عبد الله عليه السلام فرمودند:
چهار هزار فرشته از طلوع صبح تا غروب آفتاب نزديك قبر حضرت امام حسين عليه السلام دعاء و طلب رحمت كرده و سپس بالا رفته و چهار هزار فرشته ديگر بجاى ايشان قرار گرفته و تا طلوع صبح دعاء و طلب رحمت مى كنند.
پس بر مسلمان سزاوار نيست كه بيش از چهار سال به زيارت قبر آن حضرت نرفته و از آن تخلف كند.

 

 

 

صفوان جمال گفت : در راه مدينه قصد مكه داشتيم .
از حضرت ابا عبد الله عليه السلام پرسيدم : اى فرزند رسول خدا چيست كه شما را اندوهگين و محزون و شكسته خاطر مى بينم ؟
حضرت فرمودند:
آنچه را من مى شنوم اگر تو مى شنيدى اين سوال را از من نمى كردى .
عرض كردم : چه چيز مى شنويد؟
حضرت فرمودند:
زارى كردن فرشتگان به درگاه خداوند عزوجل و اظهار بغض نمودن از كشندگان اميرالمومنين و حضرت امام حسين عليه السلام و توجه نمودن جن و گريستن فرشتگانى كه در اطراف قبر آن حضرت هستند و شدت حزن ايشان ، پس بر چه كسى با اين حال طعام يا شراب يا خواب گوارا خواهد بود؟ !!
عرضه داشتم : كسى كه به زيارت آن حضرت بيايد و بعد برگردد چه زمانى باز براى زارت بر گردد؟ و ظرف چند روز بعد دوباره محضر امام عليه السلام برگردد و اساسا مردم تا چند وقت مى توانند زيارت حضرتش را ترك كنند؟
حضرت فرمودند:
اما كسانى كه قريب و نزديك قبر مطهر هستند لااقل ماهى يك بار به زيارت روند و آنانكه دور مى باشند در هر سه سال يك مرتبه و اگر سه سال گذشت و به زيارت آن جناب نرفتند عاق رسول خدا صلى الله عليه و آله شده و قطع رحم آن حضرت را نموده اند مگر علت و سببى داشته باشد.و اساسا زائر حسين عليه السلام اگر بداند كه با زيارتش چه سرور و فرحى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و اميرالمومنين عليه السلام و فاطمه سلام الله عليها و ائمه عليه السلام و شهداء از ما اهل بيت وارد شده و او نيز مطلع بادش كه از ناحيه دعاء ايشان برايش چه حاصل شده و همچنين واقف باشد از اجر و ثواب دنيوى و اخروى و آنچه براى وى نزد خدا ذخيره گشته هر آينه دوست مى دارد كه منزلش نزد آنجناب بوده و از آنجا هيچ گاه مفارقت نكرده و پيوسته در حال زيارت حضرتش باشد.و زائر حسين عليه السلام وقتى به قصد زيارت از خانه اش خارج شد سايه اش به چيزى نمى افتد مگر آن چيز برايش دعا مى نمايد. و هنگامى كه آفتاب بر او تاييد گناهانش را مى خورد همانطوريكه آتش هيزم را مى خورد، و آفتاب هيچ گناهى را بر او باقى نمى گذارد، بنابر اين از زيارت بر مى گردد در حالى كه هيچ گناهى بر او نيست و حق تعالى درجه اش ‍ را آن قدر مرتفع و عالى مى گرداند كه آنان كه در راه خدا به خون خويش آغشته شده اند به آن دست رسى نداشته و مقام و منزلتشان در حد او نمى باشد و خداوند منان فرشته اى را قائم مقام وى نموده كه تا بار ديگر وى به زيارت حضرت مى آيد برايش طلب آمرزش كند يا سه سال از اين زيارت بگذرد يا فوت شود.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا